Follow Tiendientu on Telegram

Topic: Hội nghị Consensus 2018

Hội nghị Consensus 2018 do CoinDesk tổ chức đang diễn ra ở New York (Mỹ). Hội nghị gồm hơn 8.000 người tham dự kéo dài trong 3 ngày, từ 14 đến 16/5/2018.

Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org