Follow Tiendientu on Telegram

Topic: Khung pháp lý cryptocurrency của G20

Hội nghị thượng đỉnh G20 2018 diễn ra ở Argentina không chỉ thảo luận các vấn đề về kinh tế tài chính như hàng năm, mà năm nay còn liên quan đến cryptocurrency.

Cuộc họp thường niên của Bộ trưởng Tài chính 20 quốc gia hàng đầu thế giới đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với tiền mã hóa, và những quy định, tuyên bố của hội nghị này sẽ tác động rất lớn đến lĩnh vực tiền điện tử nói chung.

Follow Tiendientu on Telegram
Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org