Follow Tiendientu on Telegram

Topic: Lừa đảo trong cryptocurrency

Mặc dù nói ngành nghề, lĩnh vực nào cũng có lừa đảo, nhưng lừa đảo (hay còn là scam) trong cryptocurrency đặc biệt nhiều.

Số người cũng như số tiền bị dính vào các chiêu trò lừa đảo tiền điện tử nhiều vô số kể. Đặc biệt là ở Việt Nam.

Follow Tiendientu on Telegram
Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org