Follow Tiendientu on Telegram

Topic: Malta - Thiên đường blockchain và cryptocurrency

Trong khi nhiều quốc gia vẫn còn lúng túng chưa biết đặt ra quy định cho blockchain và cryptocurrency như thế nào, thì quốc đảo Malta đã trở thành quốc gia tiên phong.

Nhờ môi trường pháp lý thân thiện, Malta đã thu hút nhiều sàn giao dịch cryptocurrency và hàng loạt start-up về blockchain về “định cư”.

Follow Tiendientu on Telegram
Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org