Topic: Nền tảng giao dịch tài sản số Bakkt

Bakkt được xem là tin tốt nhất năm 2018 với Bitcoin. Được ủng hộ bởi ICE (công ty mẹ của sàn NYSE), Microsoft và Starbucks, Bakkt có tiềm năng cực lớn trong lĩnh vực cryptocurrency.

Vakaxa phat trien san giao dich
Follow Tiendientu on Telegram