Follow Tiendientu on Telegram

Topic: Nền tảng giao dịch tài sản số Bakkt

Bakkt được xem là tin tốt nhất năm 2018 với Bitcoin. Được ủng hộ bởi ICE (công ty mẹ của sàn NYSE), Microsoft và Starbucks, Bakkt có tiềm năng cực lớn trong lĩnh vực cryptocurrency.

Follow Tiendientu on Telegram
Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org