Follow Tiendientu on Telegram

Topic: Nghi vấn tính minh bạch giữa Bitfinex và Tether

Bitfinex bị cáo buộc đã lấy tiền từ quỹ của Tether để “bù lỗ”. Sau đó, nghiên cứu cho thấy Tether không sở hữu đủ lượng USD để bảo chứng cho USDT.

Follow Tiendientu on Telegram
Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org