Nghi vấn tính minh bạch giữa Bitfinex và Tether

Thống kê CoinMarketCap

Icon Vốn hóa: ...
Icon GD 24h: ...
Icon % Bitcoin: ...
Icon SL coin: ...
Icon SL sàn GD: ...
Loading
CVC