Follow Tiendientu on Telegram

Topic: Nhìn lại Blockchain - Cryptocurrency 2018 và dự đoán 2019

Năm 2018 qua đi, đón chờ một năm 2019 mới đầy hứa hẹn cũng như nhiều trăn trở trong lĩnh vực Blockchain nói chung và cryptocurrency nói riêng. Cùng tiendientu.org nhìn lại những thành tựu cũng như khó khăn mà năm 2018 đã phải đối mặt, cũng như lắng nghe nhận định, dự đoán về tương lai 2019.

Follow Tiendientu on Telegram
Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org