Topic: Petro - Đồng cryptocurrency của Venezuela

Venezuela là quốc gia đầu tiên trên thế giới phát hành đồng tiền mã hóa riêng, gọi là Petro.

Vakaxa phat trien san giao dich
Follow Tiendientu on Telegram