Follow Tiendientu on Telegram

Topic: Sàn giao dịch Binance

Binance là một trong số các sàn giao dịch cryptocurrency lớn nhất thế giới, được thành lập bởi Changpeng Zhao, CEO Beiji Technology. Sau khi tiến hành ICO, Binance bắt đầu giao dịch trực tiếp vào tháng 7.2017.

Tính đến tháng 3.2018, ông Zhao đã biến Binance trở thành sàn giao dịch cryptocurrency lớn nhất thế giới chỉ trong vòng 8 tháng. Trong Quý thứ 2 kể từ ngày thành lập, sàn đã có hơn 200 triệu USD lợi nhuận.

Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org