Follow Tiendientu on Telegram

Topic: Sàn giao dịch Huobi Global

Huobi/Huobi Pro hay Huobi Global là nền tảng giao dịch được thành lập năm 2013 bởi CEO Leon Li.

Trước đây, Trung Quốc là thị trường mục tiêu của Huobi, nhưng sau chính sách cấm cryptocurrency của chính quyền nước này vào tháng 9.2017, Huobi đã chuyển sang thị trường Hồng Kông và tái định vị thương hiệu với cái tên Huobi Pro. Sau đó, Huobi đổi tên thành Huobi Global để thực hiện các chiến lược mở rộng toàn cầu.

Follow Tiendientu on Telegram
Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org