Follow Tiendientu on Telegram

Topic: Sàn giao dịch Mt. Gox phá sản

Mt. Gox là cái tên nổi đình nổi đám trong cộng đồng cryptocurrency, là mối đe dọa hữu hình với những lần bán Bitcoin trả nợ làm thị trường dump mạnh.

Follow Tiendientu on Telegram
Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org