Follow Tiendientu on Telegram

Topic: Sàn giao dịch QuadrigaCX

Sàn giao dịch cryptocurrency lớn nhất Canada mang tên QuadrigaCX là sàn được cho là đã đánh mất hơn 190 triệu USD tiền của người dùng và không thể bồi thường số tiền đó vì CEO của sàn cũng là người duy nhất giữ mật khẩu các ví lạnh trữ coin đã đột tử.

Cho đến nay, câu chuyện về QuadrigaCX vẫn còn chưa thể ngừng lại…

Follow Tiendientu on Telegram