Follow Tiendientu on Telegram

Topic: Những tổ chức đầu tư tham gia vào cryptocurrency

Tổ chức đầu tư, những thể chế lớn là mục tiêu mong đợi của cộng đồng cryptocurrency. Một khi những cái tên khổng lồ, lâu năm của thị trường tài chính truyền thống tiến vào crypto, dòng tiền siêu khủng sẽ đổ vào thị trường.

Follow Tiendientu on Telegram
Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org