Topic: Trung Quốc phát hành coin

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) gần như sẵn sàng phát hành đồng tiền kỹ thuật số ngân hàng trung ương mới (CBDC) mang tên DC/EP. Đây là tên viết tắt của Digital Currency/Electronic Payments – Tiền kỹ Thuật số/Thanh toán Điện tử.

Follow Tiendientu on Telegram