Follow Tiendientu on Telegram

Topic: Tỷ phú thế giới ghét Bitcoin

Dù cryptocurrency ngày càng được yêu thích và chấp nhận rộng rãi trên toàn thế giới, vẫn còn đó rất nhiều người, nổi tiếng và không nổi tiếng, không hề ưa thích gì đồng tiền thế hệ mới này.

Follow Tiendientu on Telegram
Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org