Topic: Tỷ phú thế giới ghét Bitcoin

Dù cryptocurrency ngày càng được yêu thích và chấp nhận rộng rãi trên toàn thế giới, vẫn còn đó rất nhiều người, nổi tiếng và không nổi tiếng, không hề ưa thích gì đồng tiền thế hệ mới này.

Vakaxa phat trien san giao dich
Follow Tiendientu on Telegram