Follow Tiendientu on Telegram

Topic: Bảng xếp hạng cryptocurrency của Trung Quốc

Một mình một cõi, Trung Quốc tung ra bảng xếp hạng các dự án blockchain của riêng đất nước này. Đáng chú ý là, những đồng được đánh giá cao nhất lại gây tranh cãi nhiều nhất trong cộng đồng cryptocurrency trên toàn thế giới.

Follow Tiendientu on Telegram
Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org