Topic: Bảng xếp hạng cryptocurrency của Trung Quốc

Một mình một cõi, Trung Quốc tung ra bảng xếp hạng các dự án blockchain của riêng đất nước này. Đáng chú ý là, những đồng được đánh giá cao nhất lại gây tranh cãi nhiều nhất trong cộng đồng cryptocurrency trên toàn thế giới.

Vakaxa phat trien san giao dich
Follow Tiendientu on Telegram