Follow Tiendientu on Telegram

Topic: XRP có là chứng khoán không?

Câu chuyện đồng Ripple với mã token XRP có bị phân loại là chứng khoán hay không vẫn chưa có hồi kết. Nó trở thành một trong những chủ đề đáng tranh cãi nhất trong cộng đồng cryptocurrency.

Follow Tiendientu on Telegram
Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org