bitcoin and cryptocurrency ads in vietnam

Tron là gì? Mua bán Tron ở đâu? Cách tạo ví và lưu trữ Tron? Sự khác biệt của TRX?