Follow Tiendientu on Telegram

Trung Quốc phát hành đồng tiền kỹ thuật số DCEP

Trung Quốc mở rộng thử nghiệm nhân dân tệ kỹ thuật số tới Bắc Kinh và các tỉnh lân cận

Piccino 15/08/2020

Follow Tiendientu on Telegram

Bộ Thương Mại Trung Quốc hôm nay thông báo rằng họ sẽ mở rộng các thử nghiệm đối với tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương quốc gia (CBDC) để bao gồm cả Bắc Kinh, cũng như các tỉnh Thiên Tân và Hà Bắc.

Theo một báo cáo ngày 14 tháng 8 của Wall Street Journal, vẫn chưa có thời gian ấn định khi chương trình thí điểm mở rộng của CBDC Trung Quốc sẽ bắt đầu. Tuy nhiên, Bộ Thương Mại của quốc gia này đã thông báo rằng khung chính sách sẽ hoàn thành vào cuối năm 2020.

 

Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org