Follow Tiendientu on Telegram

DeFI - Decentralized Finance

Trust Wallet đạt mức 5 triệu người dùng, mở rộng sang dịch vụ DeFi

Piccino 01/08/2020

Follow Tiendientu on Telegram

tiendientu-header Trust Wallet, công ty ví điện tử được Binance mua lại vào hai năm trước, đã đạt mức 5 triệu người dùng và đang thể hiện ý định mở rộng sang DeFi.

Trong khoảng thời gian ngắn, Trust Wallet đã thu hút được 5 triệu người dùng và hiện đang mở rộng sang lĩnh vực DeFi đang phát triển.

Ngoài cột mốc 5 triệu người dùng, Trust Wallet tuyên bố rằng 10% cơ sở người dùng có được này hiện đang truy cập vào một loạt các nền tảng Dapps và DeFi.

Để bắt kịp với hệ sinh thái DeFi đang lớn mạnh, Trust Wallet đã tích hợp các nền tảng chuyển đổi token như Kyber, và sàn giao dịch phi tập trung “ruột” là Binance DEX.

Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org