bitcoin and cryptocurrency ads in vietnam
Tiendientu.org

Đức: Dịch vụ giao hàng pizza Lieferando chấp nhận Bitcoin

Icon 07/07/2017 Icon https://wp.me/p7csvQ-o Icon copy link
Bitdeal
 Sau khi dịch vụ giao hành “Pyszne” ở Ba Lan đã bắt đầu chấp nhận Bitcoin, Lieferando.de tin tưởng và chấp nhận Bitcoin như một phần của trang web mới được cải thiện.
Lieferando.de cung cấp một nền tảng trung tâm đơn giản để đặt các món ăn nhanh từ các nhà hàng khác nhau. Sau khi Bitcoin được chấp nhận bởi “Pyszne” ở Ba Lan tuần trước, Lieferando hiện cung cấp Bitcoin như một phương tiện thanh toán (chưa có trong ứng dụng). Ngoài tùy chọn thanh toán mới, bây giờ có thể hiển thị khoảng thời gian phân phối ước tính.
Để có thể trở nên thú vị hơn, Lieferando.de bây giờ được sử dụng bằng nhiều thứ ngôn ngữ như tiếng Anh, Hà Lan, Ba Lan và Pháp.
Lên đến 8.000 dịch vụ chuyển phát đã có thể được tìm thấy trên Lieferando.de. Các dịch vụ chuyển phát lên đến một nửa triệu đơn đặt hàng mỗi tháng. Nếu Bitcoin phù hợp, công ty mẹ sẽ cung cấp mạng lưới lớn vì các dịch vụ phân phối của Takeaway.com không chỉ có ở Đức và Áo mà còn ở Thụy Sĩ, Anh, Luxembourg, Đan Mạch và Thụy Điển.
Xem thêm:
 
Jack – tiendientu.org
thebitcoinnews – 7.7.2017
bitcoin and crypto advertising in vietnam

Từ khóa: Ba Lan, Bitcoin, Blockchain, Lieferando

bitbattle