Follow Tiendientu on Telegram

Ủy Ban Châu Âu thành lập Blockchain Observatory

Satoshi Nakatomoon 24/04/2017

Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu-blockchain-observatory-001
Ủy Ban Châu Âu sẽ chào thầu một hợp đồng dịch vụ để thành lập European Union (EU) Blockchain Observatory để đáp ứng yêu cầu của nghị viện Châu Âu trong việc tăng cường năng lực chuyên môn và năng lực quản lý.
Dự án, được công bố trên trang website của Liên minh Châu Âu (European Commission – EC) bao gồm một đài quan sát và một diễn đàn để thu thập dữ liệu đầu vào về công nghệ sổ cái phân tán và công nghệ Blockchain. Mục tiêu là thiết lập một nguồn thông tin chuyên sâu cho EU cho các chủ đề mà Blockchain hướng tới trong tương lai và phát triển các trường hợp sử dụng của EU.
Mục tiêu khác là hỗ trợ EC trong việc xác định vai trò của chính phủ là gì trong việc khuyến khích tạo ra những công nghệ như vậy và xây dựng các chính sách khuyến nghị.

Nhiệm vụ của đài quan sát

Đài quan sát dự kiến sẽ làm như sau:
1. Cung cấp tổng quan hiện tại về các sáng kiến quan trọng dựa vào công nghệ phân tán sổ cái hoặc công nghệ Blockchain trên toàn thế giới;
2. Theo dõi sự phát triển của công nghệ này và các cơ hội lẫn thách thức liên quan đến ngành công nghiệp, công dân và chính phủ Châu Âu;
3. Thiết lập chuyên môn về các chủ đề như quản trị, cơ chế xác nhận, cơ sở hạ tầng, hợp đồng thông minh, các thách thức pháp luật và quy định, các tiêu chuẩn và khả năng tương tác;
4. Xây dựng nền tảng cho cộng đồng Blockchain Châu Âu;
5. Khám phá các trường hợp sử dụng cho EU.
Ngân sách ước tính của dự án là 500.000 € trong khoảng thời gian 2 năm. Cuộc đấu thầu sẽ được công bố trong TED eTendering trong quý II năm nay.

Thị trường số hóa đơn lẻ

Đài quan sát và diễn đàn là một phần trong chiến lược của EC về chiến lược thị trường số một bao gồm ba lĩnh vực chính sách, bao gồm:
1.  Cải thiện tiếp cận với hàng hoá và dịch vụ kỹ thuật số. Mục đích là hướng tới thị trường EU là nơi  thường xuyên diễn ra hoạt động mua bán.
2. Một môi trường mà các dịch vụ và mạng kỹ thuật số có thể phát triển thịnh vượng. Điều này đòi hỏi phải có các quy tắc phù hợp với tốc độ của công nghệ và có sự  hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng.
3. Kỹ thuật số đang phát triển rất nhanh. Mục tiêu là đảm bảo nền kinh tế, công nghiệp và việc làm của châu Âu tận dụng được số hóa.
Năm ngoái, Nghị viện Châu Âu đã có một nhóm đặc biệt chuyên để nghiên cứu Blockchain.
Ủy Ban Châu Âu cũng công bố vào năm ngoái lễ ra mắt sáng kiến nhằm tạo điều kiện cho các nhà đầu tư Châu Âu có nhiều cơ hội trở thành nhà lãnh đạo thế giới, giúp họ tiếp cận với các nhà đầu tư tiềm năng, các đối tác kinh doanh, các trung tâm nghiên cứu và các trường đại học.
ThuyDo – tiendientu.org
cryptocoinsnews – 24.4.2017
Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org