SEC phê duyệt Bitcoin ETF

VanEck, SolidX cung cấp Bitcoin ETF giới hạn cho nhà đầu tư tổ chức

Abraham 04/09/2019

Follow Tiendientu on Telegram

tiendientu-logo Sau khi SEC tiếp tục từ chối Bitcoin ETF, các nhà quản lý tài sản VanEck và SolidX đang có kế hoạch cung cấp một phiên bản giới hạn của Bitcoin ETF cho nhà đầu tư tổ chức.


Bitcoin ETF dành cho nhà đầu tư tổ chức

VanEck SecuritiesSolidX Management muốn bắt đầu bán cổ phần của một phiên bản giới hạn của Bitcoin ETF. Hai công ty này sử dụng quy tắc miễn trừ cổ phiếu khi đăng ký kinh doanh chứng khoán.

Theo đó, cổ phiếu chỉ có thể được bán cho một số nhà đầu tư tổ chức nhất định.

Báo cáo cho biết hai công ty quản lý đầu tư kể trên đang có kế hoạch bắt đầu mở bán vào ngày 5/9 theo Quy tắc 144A của SEC. Quy tắc cho phép bán chứng khoán đặt riêng cho tổ chức mua đủ điều kiện.bitcoin etf

Bằng cách sử dụng sự miễn trừ của SEC, VanEck và SolidX có thể cung cấp cổ phiếu VanEck SolidX Bitcoin Trust cho các tổ chức như ngân hàng và quỹ phòng hộ,…

Đáng chú ý là sản phẩm này không dành cho nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Nỗ lực kêu gọi SEC phê duyệt

Kể từ khi VanEck và SolidX nộp đề xuất Bitcoin ETF lên SEC vào năm 2018, cơ quan quản lý Mỹ đã nhiều lần trì hoãn quyết định.

tiendientu.org-bitcoin-etf-2

Đến thời điểm tiendientu.org đưa tin, SEC vẫn chưa chấp thuận một đề xuất Bitcoin ETF nào.

Vào ngày 12/8 vừa qua, SEC một lần nữa trì hoãn ra quyết định đối với ba quỹ Bitcoin ETF, gồm VanEck SolidX, Bitwise Asset ManagementWilshire Phoenix.

Ed Lopez – người đứng đầu bộ phận ETF tại VanEck – chia sẻ:

“Không giống như ETF, sản phẩm này không được niêm yết trên sàn giao dịch quốc gia. Thay vào đó, nó được trích dẫn trên nền tảng OTC Link ATS.

Đây là loại hình mở bán lần đầu. Sản phẩm sẽ được giao dịch OTC giữa các môi giới, nên chúng tôi gọi nó là Quỹ giao dịch môi giới – BTF.”

Theo thông báo:

“Cổ phiếu sẽ cung cấp cho nhà đầu tư tổ chức quyền truy cập vào một sản phẩm Bitcoin vật lý có thể giao dịch thông qua các tài khoản môi giới truyền thống.

Cổ phiếu là sản phẩm có chất lượng đầu tiên – cung cấp khả năng tiếp xúc với Bitcoin và cho phép một quy trình tạo và mua lại ETF tiêu chuẩn.”

Follow Tiendientu on Telegram