Follow Tiendientu on Telegram

Velas Blockchain tham gia Solana Blockchain và hỗ trợ cho Máy ảo Ethereum (EVM) phá vỡ giới hạn khả năng mở rộng

Satoshi Nakatomoon 28/01/2021

Follow Tiendientu on Telegram

Velas x Solana – DApps trên Ethereum chưa bao giờ nhanh như vậy

Với việc tích hợp cơ sở mã Solana, Velas trở thành một trong những blockchain nhanh nhất trong ngành. Cải tiến với tốc độ nhanh này sẽ đi cùng với Máy ảo Ethereum trên cơ sở mã Solana. Qua giai đoạn này, Ethereum DApps có thể hoạt động trên Blockchain Velas, nhờ đó có thể đạt được một số lợi thế cho các nhà phát triển như sau.\

 • Khả năng mở rộng cực kỳ nhanh, vô hạn, đạt tới 50.000 ++ giao dịch mỗi giây.
 • Khả năng tương thích với ngôn ngữ lập trình Solidity, ngôn ngữ lập trình tương tự được sử dụng trong Ethereum để viết hợp đồng thông minh. Do đó, các nhà phát triển không phải học lại từ đầu.
 • Khuôn khổ OpenSource.

Tập trung vào các sản phẩm – BitOrbit: Nền tảng truyền thông xã hội phi tập trung

Tích hợp với cơ sở mã Solana cho phép Velas tập trung vào những gì thực sự quan trọng, các sản phẩm. Velas đã thành công trong việc nâng cao công nghệ của mình khi tung ra một sản phẩm mang tính cách mạng gọi là BitOrbit.

BitOrbit là một nền tảng truyền thông xã hội phi tập trung được cung cấp bởi công nghệ blockchain. Nó được phát minh để tạo ra một mạng xã hội có đầy đủ các tính năng xã hội và mật mã, nơi người dùng trở thành chủ sở hữu thực sự của quyền riêng tư của họ. Thay vì bắt đầu từ đầu, BitOrbit sử dụng cơ sở người dùng của Telegram với giao diện tương tự và thân thiện.

 • Điều gì làm cho BitOrbit trở nên khác biệt và tại sao một nền tảng xã hội phi tập trung lại cần thiết vào thời điểm này?
 • Ví tiền điện tử tích hợp sẵn, bạn có thể tưởng tượng thực hiện thanh toán với bạn bè hoặc thanh toán hóa đơn thông qua ứng dụng xã hội yêu thích của mình chỉ bằng một cú nhấp chuột không?
 • Ứng dụng tích hợp, Telegram có bot, nhưng chúng rất hạn chế về chức năng. Tuy nhiên, nó có thể được cải thiện bằng cách thay thế giao diện của họ bằng giao diện React Native Components, nơi mỗi tổ chức có thể định cấu hình UI/UX của bot của họ riêng lẻ.
 • Nguồn cấp dữ liệu video tích hợp, thêm chức năng truyền thông xã hội vào Telegram, để không chỉ là ứng dụng khách trò chuyện và có thể cạnh tranh với các lựa chọn thay thế như WeChat.
 • Hàng triệu người dùng làm cơ sở, sự liên kết với nhau với Telegram tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển từ ứng dụng khách tiêu chuẩn sang BitOrbit trong khi vẫn đồng bộ hóa danh sách liên hệ của chúng tôi.

Symblox ra mắt khai thác PVLX không lỗ – Nằm trong tầm với của mọi người và không có rủi ro

Simblox là Tài chính phi tập trung (DeFi) đầu tiên được xây dựng trên Velas. Sau khi tạo ra bước đột phá với Yield Farming 2.0, họ hiện đang công bố một sản phẩm mới cho tất cả người dùng Velas và Symblox, Symblox Pool Stake.

Symblox Pool Stake (pVLX) hay Khai thác không lỗ là gì?

Symblox Pool Stake là một cách đặt cược VLX không có rủi ro thua lỗ vô thường và với yêu cầu đầu vào cực kỳ thấp cho phép bất kỳ người dùng nào tham gia vào Velas Delegate Staking. Nó có những ưu điểm gì so với Yield Farming và staking vào các sàn giao dịch?

 • Không có rủi ro mất mát vô thường. Chính số tiền bạn gửi là những gì bạn có thể rút bất cứ khi nào bạn muốn. Chỉ cần thời gian chờ 6 giờ do cơ chế đồng thuận Velas DPoS.
 • Số tiền tối thiểu để tham gia là 1 VLX.
 • Vì quy trình được thực hiện thông qua các hợp đồng thông minh nên sẽ có rủi ro thấp hơn so với việc giữ VLX của chúng tôi trên sàn giao dịch.
 • Như một phương tiện minh bạch, mã hợp đồng thông minh được tải lên GitHub để mọi người kiểm tra và/hoặc xem xét.

Liên kết

Velas Website: https://www.velas.com
Velas Telegram Community: https://t.me/velascommunity
VelasGithub:https://github.com/velas

Solana Website:https://solana.com/
Solana Telegram Community:https://t.me/solanaio
Solana Github: https://github.com/solana-labs

Symblox Website: https://symblox.io/
Symblox Telegram Community: https://t.me/Symblox
Symblox Github: https://github.com/symblox

Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org