Follow Tiendientu on Telegram

Việc khai thác bitcoin được tiến hành như thế nào?

Satoshi Nakatomoon 28/11/2016

Trong các hệ thống tiền truyền thống, chính phủ chỉ cần in nhiều tiền hơn khi họ cần. Nhưng trong Bitcoin, tiền sẽ được khai thác thay vì in. Các máy tính trên thế giới sẽ cùng cạnh tranh với nhau để khai thác được Bitcoin. 

Khai thác bitcoin diễn ra như thế nào?

Khi mọi người đang gửi bitcoin cho nhau trong mạng lưới bitcoin, nếu không có người giữ bản ghi lại những giao dịch này thì sẽ không ai có thể theo dõi được ai đã trả tiền cho cái gì. Mạng lưới bitcoin đã giải quyết bài toán này bằng cách thu thập tất cả các giao dịch trong suốt một khoảng thời gian thành danh sách với tên gọi là “block”. Và công việc của những “thợ đào” là xác nhận những giao dịch này rồi lưu chúng vào sổ cái. 

Tạo các hash 

Sổ cái chung là một danh sách dài gồm nhiều block, được gọi là “blockchain”. Blockchain có thể được dùng để truy ra tất cả các giao dịch được thực hiện bởi bất kì địa chỉ bitcoin nào trong mạng lưới. Bất cứ khi nào một block mới được tạo ra, nó sẽ được thêm vào blockchain và làm dài danh sách các giao dịch được thực hiện trong mạng lưới bitcoin. Một bản sao cập nhật các block sẽ được gửi đến tất cả những người tham gia vào mạng lưới để họ biết được chuyện gì đang xảy ra. 
Nhưng, một chiếc sổ cái kỹ thuật số thì có thực sự đáng tin cậy? Làm sao chúng ta có thể chắc chắn rằng sổ cái luôn nguyên vẹn và không bị can thiệp? Và đây chính là lúc cần đến các thợ đào. 
Khi một block mới được tạo ra, các thợ đào sẽ tiến hành một quy trình: lấy thông tin trong block, áp dụng một thuật toán lên đó và chuyển đổi chúng thành: dãy chữ cái hoặc con số ngẫu nhiên được gọi là “hash”. Hash này sẽ được lưu cùng với block, ở cuối blockchain tại thời điểm đó. 
Hash có những đặc điểm khá thú vị. Thật sự rất dễ để tạo ra một hash từ một tập hợp dữ liệu như block bitcoin, nhưng bạn hoàn toàn không thể xác định được dữ liệu đó là gì khi nhìn vào dãy hash. Và, mặc dù không khó để tạo ra một hash từ nguồn dữ liệu khổng lồ nhưng các hash hoàn toàn khác nhau. Bạn chỉ cần thay đổi một kí tự trong một blockchain thì hash của nó sẽ thay đổi ngay. 
Những người khai thác không chỉ sử dụng các giao dịch trong một block để tạo ra hash mà họ có thể dùng hash của block mới nhất được lưu trong blockchain. 
Bởi vì mỗi hash được tạo mới dựa trên hash của block trước đó, nên hash được xem là một dạng con dấu kĩ thuật số. Nó sẽ xác nhận block này và những block sau đó là hợp pháp. 
Nếu bạn gắng làm giả một giao dich bằng cách thay đổi một block đã được lưu vào blockchain thì hash của block đó sẽ thay đổi theo. Nếu có người kiểm tra tính xác thực của block bằng cách chạy hàm hash trên đó, họ sẽ phát hiện ra rằng hash đã đổi khác so với hash đã được lưu cùng block trước đó trong blockchain. Block đó sẽ ngay lập tức bị phát hiện là giả.
Cũng bởi vì hash này được dùng để tạo hash của block tiếp theo trong blockchain nên làm giả một block sẽ dẫn đến làm sai hàng loạt những hash khác. 

Cạnh tranh Bitcoin

Đó chính là cách các thợ đào xác nhận cho 1 block. Họ sẽ sử dụng phần mềm được viết riêng cho việc khai thác block và cạnh tranh với nhau để “đóng dấu” cho block. Mỗi lần tạo thành công 1 hash, blockchain được cập nhật và tất cả mọi người trong mạng lưới biết được thông tin đó thì thợ đào sẽ nhận được 25 bitcoin. Đây chính là động lực để các thợ đào tiếp tục khai thác bitcoin và giữ cho các giao dịch được tiến hành. 
Vấn đề là rất dễ để tạo ra một hash từ một tập hợp dữ liệu. Máy tính thực sự làm tốt công việc này. Mạng lưới bitcoin phải làm cho việc này trở nên phức tạp hơn để không ai có thể tạo hash cho hàng trăm block chỉ trong vòng vài giây và tất cả bitcoin có thể được đào chỉ trong vài phút. Giao thức bitcoin đã giải quyết vấn đề này bằng cách đưa ra “proof of work”. 
Giao thức bitcoin sẽ không chấp nhận bất kì hash cũ nào. Nó sẽ yêu cầu hash phải có đúng số lượng nhất định số 0 ở đầu. Sẽ không có cách nào để bạn có thể biết được hash trước khi nó được tạo ra và ngay khi bạn đưa thêm một dữ liệu vào, hash sẽ thay đổi hoàn toàn. 
Thợ đào không cần can thiệp vào các dữ liệu giao dịch trong block nhưng họ cần thay đổi dữ liệu đang dùng để tạo ra một hash khác. Nếu hash được tạo ra không đúng như hình thức được yêu cầu thì các thợ phải tạo lại hash.
-Vương Xuyên-

Đánh giá