Follow Tiendientu on Telegram

Vitalik Buterin xác nhận Proof of Stake của Ethereum đã hoàn thành 75%

Satoshi Nakatomoon 05/04/2017

Follow Tiendientu on Telegram
Tại Taipei Ethereum Meetup, Vitalik Buterin, 1 trong các nhà đồng sáng lập và phát triển của Ethereum, tiết lộ rằng mức độ phát triển của giao thức proof of stake cho mạng lưới Ethereum là 75% hoàn thành.
Trước thông báo của Buterin, trong một cuộc phỏng vấn gần đây, thành viên Ethereum Foundation và nhà đồng sáng lập Hudson Jameson đã công bố lộ trình chính thức cho sự phát triển của Ethereum vào năm 2017. Lộ trình bao gồm các kế hoạch ra mắt các phiên bản mới của Ethereum gọi là Metropolis trong 3 đến 6 tháng và đi theo cập nhật này với sự thay đổi trong giao thức đồng thuận từ proof of work (POW) sang proof of stake (POS).
Vitalik Buterin quả quyết rằng lộ trình phát triển Ethereum được thực hiện bởi Jameson và nhấn mạnh rằng Ethereum gần như sẽ chuyển đổi sang giao thức proof of stake cho đến cuối 2017. Tại Taipei Ethereum Meetup, cộng đồng gồm hơn 500 thành viên tập trung vào các thảo luận của Ethereum và đổi mới Blockchain, Buterin nhấn mạnh:
Chúng ta đang làm việc trên Daemon và có thể tương tác với Casper smart contract và gửi các giao dịch đến đó. Đây là phần đầu tiên. Tiếp theo chúng ta sẽ giúp khách hàng nhận thức và quan tâm đến Casper contract”.
Đối với sự phát triển của Casper, Buterin cho biết đã hoàn thành được ¾ chặng đường.

Casper & Proof of Stake là gì?

Từ năm 2015, các nhà phát triển Ethereum đã đào sâu vào việc nghiên cứu và phát triển Casper và giao thức proof of stake (PoS). PoS và proof of work (PoW) là các giao thức đồng thuận cho phép các nhà giao dịch chứng khoán hay các miner đi đến sự đồng ý với các vấn đề quan trọng và xác minh các giao dịch trên Blockchain.
Ví dụ, nếu mạng lưới Bitcoin đồng ý với thỏa thuận hard fork, các miner phải phát tín hiệu đến các nguồn năng lượng hash để chấp nhận fork. Cũng như vậy, trong giao thức PoS, các miner phải tái phân phối các năng lượng hash để xác minh và xác nhận các giao dịch.
PoS có điểm khác biệt rằng nó quan tâm đến các nhà giao dịch là phần lớn và nó không sử dụng năng lượng hash của miner để xác minh hay xác nhận giao dịch. Trong giao thức PoS, các miner không tồn tại. Những người chơi lớn nhất trong mạng lưới bắt buộc phải chơi theo luật và xác minh giao dịch.
Cuối cùng, vấn đề kinh tế của việc thay đổi giao thức sang Casper hay PoS đã đi xuống để ưu đãi cho các người sử dụng. Làm cách nào để những người giao dịch có thể nhận được ưu đã hay có được lợi nhuận cho việc xác minh và xác nhận các giao dịch Ethereum.
Lý giải của Buterin và Ethereum Foudation về hệ thống PoS rằng mọi người trong giao thức đều là các miner về mặt kỹ thuật. Do đó nếu họ không lựa chọn cách đánh đổi phần tài sản Ether của mình khi chống lại các luật lệ, mọi người chơi sẽ phải xác minh và xác nhận giao dịch 1 cách công bằng. Về bản chất, các nhà thành lập và phát triển tin rằng đây là hệ thống quản trị mang tính chất phân quyền có thể làm tăng khả năng tham gia của nhiều người chơi cho hệ thống.
Trong cuộc phỏng vấn vào ngày 18 tháng 1, Buterin đã được cho biết rằng 1 khi hoàn thành, Casper sẽ được kiểm tra thông qua 7 client của Ethereum trong mạng lưới testnet. Nếu việc thử nghiệm Casper thành công, các nhà phát triển sẽ đưa vào sản xuất và cho ra mắt mã cuối cùng trong năm nay.
Hiện tại, rất nhiều Blockchain bao gồm NXT, BitShare và Peercoin đã vận hành giao thức PoS. Một số sử dụng hệ thống hỗn hợp giữa PoS và PoW để tối ưu hóa hiệu quả hệ thống của họ.
Tuy nhiên, kể cả khi hệ thống Blockchain được nói ở trên thành công, các công ty Blockchain đứng đầu và doanh nghiệp đào BitFury cho biết trên sách trắng (whitepaper) của họ rằng giao thức PoS dễ bị tổn hại đối với các cuộc tấn công diện rộng như tấn công tầm xa, tấn công bribe, tấn công Coin Age accumulation và tấn công precomputing sẽ đem lại hậu quả lâu dài cho mạng lưới.
Hiện tại, có rất nhiều loại tiền tệ điện tử đã hoàn thành các hình thức đồng thuận proof of stake bao gồm Peercoin, Nxt, Novacoin, BlackCoin, and BitShares. Tuy nhiên các proof of stake nguyên thủy có thể gây ra các mối đe dọa an ninh đáng kể và không thể được tái tạo trong hệ thống PoW (bao gồm Bitcoin). Những vấn đề này được chỉ định cho các thuật toán của Proof of Stake, vì proof of stake không được neo trong thế giới vật lý”, Sách trắng của BitFury cho biết.
Tia – tiendientu.org
btcmanager – 5.4.2017
Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org