Follow Tiendientu on Telegram

Vốn hóa Stablecoin đạt mức tăng trưởng ba con số vào năm 2020

Piccino 12/09/2020

Follow Tiendientu on Telegram

Nguồn cung của stable coin USD Coin (USDC) được Coinbase hậu thuẫn đã tăng 250% kể từ đầu năm 2020, tính cả kết quả mở rộng phát triển đến 80% chỉ trong hai tháng qua.

Sau khi bắt đầu năm 2020 với mức vốn hóa thị trường gần 520 triệu đô la, USDC hiện được xếp hạng là tài sản tiền điện tử lớn thứ 16 với vốn hóa 1,86 tỷ đô la – đánh bại tất cả các stable coin lớn khác, ngoại trừ Tether (USDT) với vốn hóa 14,5 tỷ đô la.

Trong khi đó, các stable coin khác (hầu hết đang có giá trị bằng $1) cũng đã có sự tăng trưởng đáng kể trong năm nay, với DAI và Binance USD tăng lần lượt 970% và 800% từ đầu 2020 cho đến nay.

 

Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org