Follow Tiendientu on Telegram

Vốn hóa thị trường Bitcoin vượt qua Mastercard khi BTC đạt ATH mới

Piccino 21/11/2020

Follow Tiendientu on Telegram

Tổng vốn hóa thị trường của tiền điện tử hàng đầu Bitcoin đã vượt qua gã khổng lồ thanh toán Mastercard. Mặc dù BTC không phải là một công ty nhưng vốn hóa thị trường của BTC đã tăng mạnh và đưa BTC vào vị trí thứ 15 trong danh sách các tài sản có vốn hóa lớn nhất trên thế giới.

Theo trang giám sát tài sản Asset Dash, vốn hóa thị trường của Mastercard là 322,8 tỷ USD, vốn hóa thị trường của Bitcoin là 345,8 tỷ USD. Trong khi giá của tiền điện tử – và vốn hóa thị trường – liên tục tăng trong 30 ngày qua, cổ phiếu của MasterCard chỉ ở mức $333,8, giảm từ mức cao nhất mọi thời đại là $366 được thấy vào tháng 8 năm nay.

Nội dung: IZIChain

Follow Tiendientu on Telegram
tiendientu.org